Nowoczesne technologie w życiu matki

W maju 2013 roku McCANN Worldgroup przeprowadziła analizę, z której wynika, że media społecznościowe, Internet i smartfony stanowią istotny element życia współczesnych matek. Kobiety cenią sobie bowiem możliwość uzyskania dostępu do informacji w dowolnym czasie. Co ciekawe, ponad połowa matek jest zdania, że nowoczesne technologie zabierają czas, jaki mogłyby poświęcić bliskim, ale równocześnie 30% kobiet dostrzega ich pozytywną rolę w relacjach rodzinnych.

 

 

Smartfony i matki

Internet i smartfony są niezwykle popularne wśród kobiet z dziećmi, które dwukrotnie częściej niż inne grupy społeczne korzystają ze smartfonów do oglądania filmów i programów telewizyjnych. Wśród kobiet posiadających tablet, niemal co trzecia używa go do oglądania telewizji. Nawiasem mówiąc, TV przestała być najważniejszym medium dla prawie 60% matek, które preferują Internet. Niemal 67% z kobiet posiadających dziecko ogląda programy telewizyjne na urządzeniach mobilnych.

 

 

Nowoczesne technologie są dla wielu mam sposobem na podtrzymywanie relacji z dalszą rodziną i teściami oraz informowanie ich o swoich dzieciach – niemal połowa z nich komunikuje się z krewnymi poprzez serwisy społecznościowe i czaty. Mają przy tym świadomość, że czas spędzony na korzystaniu z Internetu mogłyby poświęcić swojej najbliższej rodzinie.

 

 

Jak mamy korzystają z nowoczesnych technologii?

  • Chętniej niż inne grupy odwiedzają serwis Facebook.
  • Korzystają z telefonów komórkowych do redukcji stresu (47%) – słuchają muzyki, grają w gry, czatują z innymi matkami i znajomymi.
  • Szukają informacji nt domu, zdrowia, zakupów.
  • Robią zakupy w sklepach internetowych (82%).
  • Korzystają z aplikacji ułatwiających ich życie (poradnik macierzyństwa online, ulubione dźwięki do zasypiania, ograniczanie dostępu najmłodszych do niektórych stron itp.).

 

 

Nowoczesne technologie odgrywają coraz bardziej istotną rolę w codziennym życiu. Współczesne matki pokazują na swoim przykładzie, że korzystając z nich w sposób umiejętny, możemy znacznie ułatwić sobie codzienne funkcjonowanie – z zyskiem dla całej rodziny.