Archiwum wpisów z miesiąca: Wrzesień 2011

Nawiązaliśmy współpracę z kolejną fundacją – "Centrum Leczenia Szpiczaka"

“Fundacja Centrum Leczenia Szpiczaka” została powołana w 2008 roku w Krakowie. Jej zadaniem statutowym jest wspieranie wszelkiej działalności na rzecz chorych ze szpiczakiem mnogim. Głównym celem Fundacji jest stworzenie interdyscyplinarnego ośrodka pod nazwą „Centrum Leczenia Szpiczaka”. Ideę powstania Fundacji poparło wielu znamienitych specjalistów zajmujących się diagnostyką i leczeniem szpiczaka w kraju i zagranicą.

Wspieramy działania Fundacji „Akademia Zdrowych Pleców”

Fundacja „Akademia Zdrowych Pleców” Na Rzecz Profilaktyki i Rehabilitacji Dzieci z Wadami Postawy jest inicjatywą powołaną przez osoby skupione wokół pomysłodawcy Programu AZP – programu poświęconego dzieciom i młodzieży. Podstawowym celem Fundacji jest niesienie wszelkiej pomocy mającej wpływ na prawidłowy rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży poprzez: