Wspieramy działania Fundacji „Akademia Zdrowych Pleców”

Fundacja „Akademia Zdrowych Pleców” Na Rzecz Profilaktyki i Rehabilitacji Dzieci z Wadami Postawy jest inicjatywą powołaną przez osoby skupione wokół pomysłodawcy Programu AZP – programu poświęconego dzieciom i młodzieży. Podstawowym celem Fundacji jest niesienie wszelkiej pomocy mającej wpływ na prawidłowy rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży poprzez:

  • szerzenie edukacji zdrowotnej w zakresie zdrowego stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem warunków właściwego kształtowania się i utrzymywania prawidłowej postawy ciała
  • upowszechnianie uczestnictwa dzieci i młodzieży w zajęciach w Centrach AZP
  • zwiększenie dostępności do działań rehabilitacyjno leczniczych dla dzieci i młodzieży w placówkach Partnerskich Fundacji „Akademii Zdrowych Pleców”
  • pomoc i organizacja w uruchomieniu lokalnych placówek AZP

Aby wspomóc realizację założonych celów, Fundacja podjęła współpracę ze specjalistami z dziedziny rehabilitacji i korekcji wad postawy ciała w kraju.

Zachęcamy do wsparcia działań fundacji, więcej informacji znajdą Państwo na www.azpfundacja.org