Nawiązaliśmy współpracę z kolejną fundacją – "Centrum Leczenia Szpiczaka"

“Fundacja Centrum Leczenia Szpiczaka” została powołana w 2008 roku w Krakowie. Jej zadaniem statutowym jest wspieranie wszelkiej działalności na rzecz chorych ze szpiczakiem mnogim. Głównym celem Fundacji jest stworzenie interdyscyplinarnego ośrodka pod nazwą „Centrum Leczenia Szpiczaka”. Ideę powstania Fundacji poparło wielu znamienitych specjalistów zajmujących się diagnostyką i leczeniem szpiczaka w kraju i zagranicą. Fundacja przez okres swojej działalności zorganizowała liczne spotkania naukowo-szkoleniowe dla lekarzy, studentów, pacjentów oraz osób zainteresowanych diagnostyką, jak i nowoczesnym leczeniem szpiczaka. Współfinansowała zakup nowoczesnego sprzętu medycznego, odczynników do badań diagnostycznych, wspierała chorych, a także pomagała w nabyciu leków dla potrzebujących pacjentów. Ponadto Fundacja fundowała stypendia dla młodzieży uczącej się oraz studiującej.

W 2009 roku Fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego oraz decyzją Ministra Sprawiedliwości została wpisana do wykazu instytucji, na rzecz których sądy w Polsce zasądzają nawiązki. Fundacja działa aktywnie w sferze promocji i ochrony zdrowia, między innymi poprzez cykliczne organizowanie Spotkań Skitourowych w Tatrach oraz Pikników Rodzinnych w górach.

Więcej informacji o Fundacji i jej działalności znajdą Państwo na www.szpiczak.org