Otwarcie Szpitala św. Elżbiety w Warszawie

27 maja 2013 roku w Warszawie miało miejsce uroczyste otwarcie Szpitala św. Elżbiety. W ceremonii otwarcia uczestniczyli przedstawiciele władz, instytucji państwowych oraz władz kościelnych, przedstawiciele świata nauki, mediów, polityki i sztuki, oraz reprezentanci organizacji zrzeszających pacjentów. Szpital św. Elżbiety to nowoczesna placówka medyczna, spełniająca najwyższe standardy w zakresie troski o dobro pacjenta i innowacyjnych procedur medycznych. W dużej  mierze jest to samowystarczalny ośrodek lecznictwa otwartego i zamkniętego.

 

W Szpitalu św. Elżbiety funkcjonować będą następujące oddziały: Urologia (Uroonkologia), Proktologia, Onkologia Chorób Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej, Anestezjologia i Intensywna Terapia, Neurochirurgia, Nefrologia, Laryngologia i Fonochirurgia z Pododdziałem Laryngologii Dziecięcej, Gastroenterologia, Chirurgia Plastyczna, Chirurgia Onkologiczna i Ogólna, Ortopedia i Traumatologia Narządu Ruchu. W ośrodku działać będą również poradnie specjalistyczne i gabinety przystosowane do realizacji działań kompleksowej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (KAOS), ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS), a także do świadczenia procedur w obrębie diagnostyki endoskopowej i chemioterapii.

 

Do dyspozycji placówki jest 146 łóżek szpitalnych, dwanaście stanowisk przeznaczonych do chemioterapii ambulatoryjnej, izba przyjęć, zakład diagnostyki obrazowej (wyposażony w tomograf komputerowym, rezonans magnetyczny, 2 pracownie USG + Doppler, 2 pracownie RTG, EKG, dwie pracownie diagnostyki przewodu pokarmowego, laboratorium oraz Holter), centralny blok operacyjny, poradnia z 12 gabinetami badań, sześć gabinetów zabiegowych, apteka szpitalna, centralna sterylizatornia i laboratorium analityczne.

 

 

Główny nacisk w nowej placówce jest kładziony na leczenie onkologiczne. Szpital św. Elżbiety, jako pierwszy w naszym kraju, ma do swojej dyspozycji urządzenie NanoKnife, które znajduje zastosowanie w leczeniu zmian nowotworowych, które dotąd uchodziły za nieoperacyjne.