Międzynarodowy Dzień Badań Klinicznych

Już dziś, 20 maja na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Badań Klinicznych. W jego ramach odbywają się liczne konferencje, szkolenia i spotkania poświęcone tematyce badań klinicznych, prowadzonych w Polsce od początku lat 80. XX wieku. Testy kliniczne są niezbędne do oceny bezpieczeństwa i skuteczności nowych metod terapeutycznych oraz leków. Badania tego typu mają wpływ zarówno na proces opracowywania medykamentów, jak i samą opiekę  zdrowotną. Przyczyniają się bowiem do wzrostu poziomu wiedzy medyków i postępu  w medycynie. Co ważne, dzięki badaniom klinicznym pacjenci mogą skorzystać z  terapii, które będą standardowo stosowane dopiero za jakiś czas.

Mimo iż badania kliniczne to bezsprzecznie ogromna szansa dla chorych, wiele osób ma do nich negatywny stosunek. Ma to związek z niską świadomością społeczną na ten temat. Organizatorzy konferencji “Badania kliniczne – za i przeciw” mają nadzieję, że uda im się to w jakimś stopniu zmienić. Konferencja odbędzie się dziś (20 maja 2013 roku) w godzinach 10:00-16:00 w auli Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie. Organizatorzy tego wydarzenia to: Polski Związek Pracodawców Firm Prowadzących Badania Kliniczne na Zlecenie (PolCRO) oraz Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce (GCPpl).