HIV po 50. roku życia

W ostatnich latach coraz częściej wśród osób zakażonych wirusem HIV znajdują się kobiety w wieku 50-60 lat. Nierzadko są to kobiety wykształcone, zamożne i czynne zawodowo, które nie postrzegają HIV w kategoriach zagrożenia. Wysoki status społeczny nie stanowi jednak ochrony przed wirusem, o czym boleśnie przekonują się kolejne osoby w wieku dojrzałym, które zdecydowały się na ryzykowne kontakty seksualne. W celu zmniejszenia liczby zakażeń HIV wśród kobiet po 50 Fundacja Pomocy Humanitarnej Res Humanae uruchomiła projekt, który ma na celu zwiększenie świadomości społecznej osób w wieku dojrzałym z zakresu HIV. Środki na realizację programu zostały pozyskane w ramach grantu w konkursie Pozytywnie Otwarci.

 

 

 

HIV w wieku dojrzałym

Osoby po 50 nierzadko podejmują zachowania seksualne, które można uznać za ryzykowne. Wielu mężczyzn w średnim wieku korzysta z usług prostytutek lub nawiązuje pozamałżeńskie relacje oparte na seksie. Podobnie sytuacja przedstawia się w przypadku kobiet – wiele z nich odreagowuje problemy w ramionach młodszych kochanków lub podczas zagranicznych wyjazdów w egzotyczne miejsca. Seksturystyka przestała być domeną zamożnych Niemek lub Angielek – również Polki szukają mocnych wrażeń w trakcie urlopu. Niestety, niezabezpieczone kontakty seksualne mogą mieć poważne następstwa.

Organizatorzy kampanii edukacyjnej dla pań po 50 mają świadomość tego, iż spotkania poświęcone wyłącznie profilaktyce HIV nie wzbudzą dużego zainteresowania wśród kobiet w tym wieku. Z tego powodu treści związane z tą tematyką będą w subtelny sposób promowane w trakcie zajęć promujących zdrowy tryb życia oraz rozwój osobisty. Prowadzone będą również zajęcia w ramach grup wsparcia.