Program Pozytywnie Otwarci

W Warszawie przebywa największy odsetek osób seropozytywnych pozostających poza systemem opieki zdrowotnej. Do nich właśnie chce dotrzeć Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej Res Humanae. Celem projektu Fundacji Res Humanae jest zwiększenie liczby osób z HIV objętych terapią ARV oraz poprawa ich statusu zdrowotnego, psychicznego i społecznego. Środki na realizację programu pochodzącą z grantu otrzymanego przez Fundację w konkursie Pozytywnie Otwarci

 

 

Obecnie w Warszawie ponad 1100 osób jest objętych leczeniem w związku z zakażeniem HIV, co stanowi 1/7 osób seropozytywnych, poddających się terapii w Polsce. Jednocześnie w stolicy mieszka najwięcej osób zarażonych, które mimo iż są świadome bycia nosicielem wirusa HIV nie decydują się na leczenie. Trudno określić liczbę tych osób, są to bowiem często osoby społecznie wykluczone (narkomani, bezdomni). Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej Res Humanae stara się dotrzeć właśnie do nich, by zwiększyć liczbę osób poddawanych terapią ARV. Podjęcie leczenia pozwala bowiem na poprawę statusu społecznego, psychicznego i zdrowotnego osób seropozytywnych. Fundacja otrzymała środki na realizację programu w ramach konkursu Pozytywnie Otwarci. Kampania będzie prowadzona do końca 2013 roku. W jej ramach prowadzone są spotkania edukacyjno-informacyjne oraz konsultacje. Program ma na celu zapewnienie pomocy medycznej, prawnej
i psychologicznej osobom seropozytywnym, które zwykle korzystają również z terapii metadonowej. Edukatorzy z Fundacji Res Humanae to doświadczeni i zaangażowani specjaliści, którzy potrafią współpracować z osobami zakażonymi – często nieufnymi, samotnymi i pozbawionymi nadziei. Pomoc w przełamaniu ich oporów przed podjęciem leczenia jest niezbędna, by osoby te zdecydowały się na walkę z HIV.

 

 

Program Pozytywnie Otwarci promuje wiedzę o życiu z wirusem HIV i profilaktyce zakażeń. Jednym z elementów Programu jest Konkurs dla osób oraz instytucji, które są zainteresowane prowadzeniem programów z zakresu edukacji, aktywizacji, diagnostyki i profilaktyki HIV/AIDS, lub prowadzą takie programy od jakiegoś czasu. Partnerzy Programu to: Krajowe Centrum ds. AIDS, Wojewoda Mazowiecki, Prezydent m. st. Warszawy, Wydawnictwo Termedia, Służba Zdrowia oraz firma Gilead Sciences.