28 lipca – Światowy Dzień Wirusowych Zapaleń Wątroby

28 lipca w Polsce to Światowy Dzień Wirusowego Zapalenia Wątroby, który został ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Tegoroczne obchody mają na celu uświadomienie społeczeństwu jak powszechnym i poważnym problemem są wirusowe zapalenia wątroby (WZW). Ponadto promowana będzie profilaktyka tych chorób oraz badania diagnostyczne służące do wczesnego wykrywania wirusowego zapalenia wątroby typu B i C.

Co 12. osoba na świecie zmaga się z wirusowym zapaleniem wątroby typu B lub C. Niestety, większość chorych nie zdaje sobie sprawy z faktu bycia zakażonym, ponieważ WZW przez wiele lat nie wywołuje żadnych niepokojących objawów. W wielu przypadkach zakażenia HBV i HCV są wykrywane przypadkowo lub po upływie wielu lat, gdy choroba zdąży spowodować poważne uszkodzenia wątroby (marskość, zwłóknienie lub rak wątrobowo-komórkowy).

Wirusowe zapalenie wątroby typu C bywa potocznie nazywane cichym zabójcą, ponieważ u większości chorych zakażenie przebiega bezobjawowo. Do zakażenia może dojść, gdy następuje naruszenie ciągłości tkanek podczas zabiegów medycznych lub niemedycznych (np. wizyta w studiu tatuażu, u stomatologa lub u kosmetyczki). Z wirusowym zapaleniem wątroby typu C można skutecznie walczyć jedynie poprzez wczesne wykrycie choroby za pomocą badania krwi na obecność przeciwciał anty-HCV oraz wdrożenie leczenie w możliwie wczesnym etapie rozwoju choroby.

Polscy i światowi eksperci są zdania, że znaczące rozprzestrzenianie się wirusa WZW typu C, niski odsetek zdiagnozowanych osób oraz brak szczepionki przyczyniają się do wzrostu nosicieli HCV. Według danych szacunkowych Światowej Organizacja Zdrowia około 3% ludzi na świecie jest zakażonych wirusem HCV – oznacza to, że choruje 170-300 milionów ludzi. Z każdym rokiem zakażają się kolejne 3-4 miliony.

Skala problemu sprawia, że nie można go lekceważyć, dlatego 21 maja 2010 roku Światowa Organizacja Zdrowia uznała WZW typu C za jedno z najpoważniejszych zagrożeń epidemiologicznych. 1

1. www.worldhepatitisday.info

Polska Grupa Ekspertów HCV szacuje na podstawie przeprowadzonych w 2009 roku badań epidemiologicznych, że w Polsce liczba zakażonych może sięgać nawet 730 tysięcy osób – liczba ta stanowi 1,9% polskiej populacji. U większości chorych zakażenie pozostaje nadal nierozpoznane, co oznacza, że niemal 700 000 Polaków nie ma świadomości bycia zakażonym. Osoby te mogą z łatwością zarażać innych.

Eksperci są zdania, że realne zagrożenie dla naszego społeczeństwa ma związek z niską świadomością społeczną na temat WZW. Większość Polaków nie uświadamia sobie, jak poważnym zagrożeniem jest wirus HCV2. Nie wiedzą, w jaki sposób przenosi się wirus i kiedy może nastąpić zakażenie. Wielu Polaków błędnie zakłada, że wystarczy zaszczepić się, dbać o higienę osobistą i dobrze odżywiać, by uniknąć zakażenia. 2 Przeciętny obywatel niewiele wie o zagrożeniach, które wiążą się z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C. Nic więc dziwnego, że Polacy nie badają się na obecność wirusa. Nawet te osoby, które wiedzą coś o HCV bardzo rzadko decydują się na wykonanie testów diagnostycznych (mniej niż 10%).

- Wirusowe zapalenie wątroby typu C zostało uznane przez Światową Organizację Zdrowia za jedno z największych zagrożeń epidemiologicznych. Jeżeli nie zostaną podjęte szybkie i zdecydowane działania w kierunku zdiagnozowania jak największej liczby zakażonych, w ciągu 20 lat dojdzie do licznej manifestacji późnych następstw WZW typu C. Wystąpią one u około 150 000 przewlekle zakażonych HCV, co w Polsce może przybrać dramatyczny wymiar społeczny i finansowy – mówi prof. Waldemar Halota, Przewodniczący Polskiej Grupy Ekspertów HCV, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego.

- Ponieważ w naszym kraju brakuje rozwiązań systemowych, które umożliwiłyby lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej nieodpłatne zlecanie testów w kierunku wirusowego zapalenia wątroby WZW C, jedynym rozwiązaniem problemu jest edukacja społeczeństwa oraz zachęcenie do wykonania testu diagnostycznego (tzw. test na przeciwciała HCV lub test anty-HCV). Badania to można wykonywać w większości laboratoriów analitycznych w Polsce w cenie około 30 zł. Lista takich placówek oraz dodatkowe informacje o możliwości wykonania bezpłatnych testów dostępne są na stronie www.wzwc.pl – mówi Andrzej Wojnarowski, wiceprezes Stowarzyszenia Pomocy Osobom Zakażonym Wirusami
Hepatotropowymi “Hepa- Help”.

Więcej informacji na stronach:

www.worldhepatitisday.info
www.wzwc.pl
www.facebook.com/WZWtypuC

2. Badania TNS OBOP zatytułowane „Wiedza na temat wirusowego zapalenia wątroby” zostały przeprowadzone w dn. 2-5 czerwca 2011, na grupie 1005 Polaków powyżej 15 roku życia, przy użyciu metody CAPI na podstawie kwestionariusza – ankiety. Badanie przeprowadzone zostały na zlecenie Polskiej Grupy Ekspertów HCV i firmy Roche Polska