Pomóż dzieciom z chorobami nowotworowymi – wesprzyj Fundację "Krwinka"

Fundacja “Krwinka” - działa od 1996 roku i została założona z inicjatywy rodziców dzieci cierpiących na choroby nowotworowe.

Celem działalności fundacji jest: wszechstronna pomoc dzieciom dotkniętym chorobami nowotworowymi i wspieranie ich rodzin, m.in. poprzez: indywidualną pomoc dzieciom, w tym: zaspokajanie pilnych potrzeb związanych z chorobą, dofinansowanie leczenia i rehabilitacji, dofinansowanie pobytu w szpitalu rodziców opiekujących się dziećmi hospitalizowanymi (noclegi)-w przypadkach uzasadnionych, wypełnienie dzieciom hospitalizowanym czasu wolnego od zabiegów terapii nowotworowej, integracja dzieci chorych ze zdrowymi, poprawa warunków hospitalizacji, leczenia i rehabilitacji dzieci z chorobami nowotworowymi, działalność propagatorska i informacyjna w zakresie chorób nowotworowych, przeszczepów i dawstwa szpiku, powiększanie zasobów osobowych Rejestru Dawców Szpiku i finansowanie badań antygenów zgodności tkankowej HLA potencjalnych dawców szpiku, działalność charytatywna: aukcje, koncerty, akcje m.in. o charakterze sportowym i rekreacyjnym.

Więcej o działalności Fundacji “Krwinka” oraz możliwości wsparcia znajduje się na stronie www.krwinka.org