Czy Polacy znają objawy chłoniaka?

15 września 2013 Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki „Przebiśnieg” przeprowadziło ankietę na temat poziomu wiedzy Polaków na temat tej choroby nowotworowej.

Na ulicach Rzeszowa, Wrocławia i Krakowa pojawili się ankieterzy, rozdający materiały edukacyjne. Łącznie zapytali aż 1474 osoby o objawy chłoniaka i jego leczenie. Okazało się, że ponad połowa respondentów nie znała podstawowych symptomów tej choroby. Aż 38% osób nie widziało nawet, czym są chłoniaki. Niestety, także wśród osób, które znały objawy chłoniaków znajomość sposobów leczenia tej choroby była na niskim poziomie. Organizatorzy akcji nie mają wątpliwości, że uzyskane wyniki sondy ulicznej wyraźnie wskazują na konieczność prowadzenia dalszych kampanii edukacyjnych z zakresu rozpoznawania i leczenia  chłoniaka, takich jak akcja „Zdemaskuj chłoniaka”.

Zdemaskuj chłoniaka