Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem Piersi – 17. października

17. października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem Piersi. Jest to doskonała okazja, by przypomnieć kobietom, jak istotne jest systematyczne wykonywanie badań piersi. Dotychczas najbardziej popularna była mammografia oraz ultrasonografia. Coraz częściej wykonuje się jednak badanie rezonansem magnetycznym. Cechuje się ono wysoką czułością, niezależną od budowy piersi. Badanie to jest wykonywane między innymi w Pracowni MRI Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie.

 

Lekarze szacują, że liczba chorych na raka piersi kobiet wzrośnie w ciągu 10 lat z 60 do 90 tysięcy. Obecnie co roku wykrywa się kolejnych 15 tysięcy zachorowań, ale za 10 lat liczba ta najprawdopodobniej wzrośnie do 22 tysięcy.

Samobadanie to podstawowe badanie piersi, które należy wykonywać regularnie. Jest to proste i bezpieczne badanie, które pozwala na szybkie wykrycie zgrubień i guzków. W razie wyczucia niepokojących zmian, należy możliwie szybko skonsultować się z lekarzem, który kieruje pacjentkę na dalsze badania. Jeszcze do niedawna lekarze zalecali najczęściej mammografię oraz ultrasonografię. Mammografia to badanie, które polega na dwukrotnym prześwietleniu piersi pacjentki za pomocą promieni rentgena. Z kolei ultrasonografia to badanie wykorzystujące ultradźwięki. Badania te nie zawsze przynoszą jednak jednoznaczne
wyniki. W przypadku wątpliwości, lekarze kierują pacjentki na badanie rezonansem magnetycznym. W diagnostyce chorób piersi badanie MRI jest wykonywane dopiero po mammografii i USG. Obraz piersi jest oceniany łącznie na postawie wszystkich
wykorzystanych metod.

Aby pacjentka mogła poddać się badaniu rezonansem magnetycznym, muszą być spełnione warunki wpływające na jego wiarygodność:
• Kobieta powinna być między 5 a 12 dniem cyklu.
• Pacjentka nie może przyjmować hormonoterapii przez co najmniej 3 miesiące przed badaniem (wyjątek stanowią kobiety stosujące antyestrogeny).
• Badanie nie może być wykonywane przed upływem 6 miesięcy od biopsji gruboigłowej lub mammotonicznej.
• Rezonans magnetyczny nie może być wykonywane wcześniej niż 3 miesiące po biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej.
• Od naświetlania piersi lub zabiegu operacyjnego musi upłynąć przynajmniej rok.

Badanie rezonansem magnetycznym w diagnozowaniu chorób piersi polega na uzyskaniu rezonansowych obrazów zarówno przed, jak i po podaniu pacjentce środka kontrastowego. Piersi są oceniane morfologicznie – badany jest ich kształt, charakter budowy, obrysy i zmiany. Ocenia się również reakcję zmian na podany środek kontrastowy – dynamikę, charakter oraz intensywność wzmocnienia zmian po upływie 1-5 minut od podania kontrastu. Specjalistyczny program

komputerowy pozwala na ustalenie „krzywych wzmocnienia”. Ich kształt pozwala na zróżnicowanie zmian łagodnych oraz złośliwych.

Badanie składa się z kilku integralnych części, niezbędnych do uzyskania właściwej interpretacji uzyskanego obrazu, jak tłumaczy lek. med. Anna Szalcunas, specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej z Pracowni MRI firmy Nu-Med. w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie.

Badanie rezonansem magnetycznym jest wykonywane w diagnostyce chorób piersi przy następujących wskazaniach:
• Ocena rozległości oraz liczby ognisk u kobiet ze zdiagnozowanym rakiem piersi: przed przeprowadzeniem operacji oszczędzającej; u pacjentek przy podejrzeniu naciekania mięśnia piersiowego większego; u pacjentek z rakiem zrazikowym potencjalnie obustronnym i wieloogniskowym.
• Zdiagnozowane przerzuty do węzłów chłonnych pachowych przy braku uwidocznienia ogniska pierwotnego.
• Monitorowanie rezultatów chemioterapii.
• Trudne diagnostycznie przypadki.
• Ocena stanu piersi po zabiegu wszczepienia implantów.

Pracownia Rezonansu Magnetycznego
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
ul. Żołnierska 18
10-561 Olsztyn
Rejestracja:
tel.: 89 53 86 375
tel.: 89 53 86 578