abcZdrowie.pl Partnerem Polskiej Koalicji na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy

Polska Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy powstała 31 maja 2011 podczas II Forum Promocji Zdrowia Kobiet w Warszawie. Tego dnia, gotowość do współpracy przy tworzeniu ram dla nowej, skutecznej profilaktyki raka szyjki macicy w Polsce zadeklarowały 32 organizacje pozarządowe i samorządowe. Dziś Koalicja skupia już 50 podmiotów.

Celem Koalicji jest skupienie potencjału intelektualnego i organizacyjnego wszystkich instytucji, organizacji i osób oraz nawiązanie szeroko zakrojonej współpracy, aby dokonać rzeczywistej przebudowy systemu walki z tym groźnym nowotworem dotykającym tysięcy kobiet w Polsce.

Wskaźnik śmiertelności z powodu RSM w Polsce nadal należy do najwyższych wśród krajów europejskich. Potrzebne są wiedza, doświadczenie i dialog pomiędzy wszystkimi podmiotami odpowiedzialnymi za kształt działań profilaktycznych w obszarze raka szyjki macicy. Inicjatorzy Koalicji zamierzają osiągnąć efekt poprzez wnikliwą analizę tych rozwiązań, które obecnie obowiązują w naszym kraju i zaproponowanie innowacyjnego podejścia, wykorzystującego doświadczenia innych krajów europejskich w 5 obszarach, które na profilaktykę RSM się składają: w dziedzinie edukacji, profilaktyki pierwotnej, wtórnej, rejestrów epidemiologicznych oraz finansowania i organizacji systemu.

Więcej informacji na stronie: www.koalicjarsm.pl