Kampania RZS: Dołącz do działania

Od 14 lutego do 11 kwietnia 2013 roku w 42 krajach prowadzone było globalne badanie, w którym udział wzięło ponad 10 tysięcy osób chorych na reumatoidalne zapalenie stawów (RZS). W badaniu uczestniczyło 400 osób z Polski. Wyniki anonimowej ankiety są alarmujące – tylko 1/3 Polaków chorych na RZS jest zdania, że proces leczenia tej choroby przebiega prawidłowo.

 

 

Rezultaty badania na temat leczenia RZS 11 czerwca 2013 roku w Madrycie zaprezentowano wyniki globalnej ankiety. Okazją do ich prezentacji było uroczyste rozpoczęcie kampanii poświęconej RZS: Dołącz do działania, aby lepiej zrozumieć reumatoidalne zapalenie stawów. Jest to długoterminowa inicjatywa, której celem jest wspierania osób dotkniętych RZS. Wyniki badania przedstawiają się następująco:
• Mniej niż połowa (42%) polskich pacjentów ma plan terapii, opracowany wspólnie z reumatologiem. Plan leczenia ma ogromne znaczenie w kontrolowaniu przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów.
• Większość ankietowanych (97%) przyznaje, że choroba obniża jakość ich życia i utrudnia aktywność zawodową (40%).
• Dla 82% pacjentów RZS to poważne obciążenie finansowe.
• Tylko niecałe 60% respondentów regularnie odwiedza reumatologa.
• Zaledwie niecałe 30% osób traktuje leczenie uszkodzeń w obrębie stawów jako priorytet w terapii reumatoidalnego zapalenia stawów.
• Niemal 90% pacjentów jest zdania, że na poprawę jakości leczenia RZS wpłynęłaby bliższa współpraca z lekarzem już na wczesnym etapie rozwoju schorzenia.
• Większość ankietowanych wysoko ocenia poziom swojej wiedzy na temat RZS, ale tylko 60% z nich wie, że choroba powoduje nieodwracalne uszkodzenia stawów. Co więcej, aż 70% pacjentów błędnie sądzi, że brak dolegliwości bólowych to oznaka dobrze kontrolowanego RZS.
• Lekarz reumatolog to główne źródło wiedzy na temat terapii reumatoidalnego zapalenia stawów dla niecałej połowy pacjentów.
• Chorzy z RZS najczęściej rozmawiają o chorobie z członkami swojej rodziny (49%), reumatologami (41%) oraz przyjaciółmi (17%).

Dołącz do działania!
Badanie przeprowadzone w ponad 40 krajach na całym świecie miało na celu zgromadzenie danych na temat doświadczeń pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Informacje dotyczące różnic w podejściu do terapii, wpływu RZS na życie codzienne i istoty tej choroby posłużą do opracowania globalnego kompendium wiedzy na temat tego schorzenia, pomocnego pacjentom, lekarzom, rodzinie oraz pracodawcom w zrozumieniu RZS i kontrolowaniu przebiegu choroby.