Bezpłatne pompy insulinowe dla ciężarnych z cukrzycą od WOŚP

Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej to kolejna placówka, która przystąpiła do prowadzonego przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy programu, w ramach którego ciężarne chore na cukrzycę mogą nieodpłatnie wypożyczać pompy insulinowe nowej technologii. Program Leczenia Osobistymi Pompami Insulinowymi Kobiet Ciężarnych z Cukrzycą jest prowadzony pod patronatem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

 Pompy od WOŚP dla polskich szpitali

W styczniu 2012 roku odbył się XX Finał WOŚP, podczas którego pozyskano środki na zakup 456 pomp insulinowych oraz 5500 sensorów. Urządzenia te przekazano do placówek opieki medycznej w całej Polsce. Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej otrzymał 15 takich pomp. Są to niezwykle nowoczesne urządzenia, które wyposażono w system reagowania na hipoglikemię poprzez zatrzymanie wlewu insuliny. Z pomp insulinowych będą mogły skorzystać kobiety chore na cukrzycę, które planują ciążę lub już spodziewają się dziecka.

Aby przystąpić do programu WOŚP, wszystkie placówki zdrowia musiały spełnić standardy opieki nad kobietami zmagającymi się z cukrzycą już od momentu planowania ciąży aż do narodzin dziecka. Ośrodki zadbały m.in. o przygotowanie zespołu terapeutycznego (ginekolog, położna, dietetyk, pielęgniarka, diabetolog), który ma za zadanie nadzorowanie właściwego przebiegu ciąży z zastosowaniem pompy insulinowej.

Program WOŚP nie składa się wyłącznie z zakupu pomp dla ciężarnych. Celem jest także poprawa systemu opieki nad diabetyczkami w ciąży i przyczynienie się do wzrostu liczby kobiet planujących dziecko. Świadome macierzyństwo pozwala bowiem na zmniejszenie ryzyka wad wrodzonych u dzieci.

Cukrzyca a ciąża

Kobiety chore na cukrzycę, które spodziewają się dziecka, przechodzą zmiany metaboliczne i hormonalne. Mają one wpływ na zapotrzebowanie na insulinę, dlatego w czasie ciąży tak ważna jest intensywna insulinoterapia. Insulina może być podawana przy użyciu pompy insulinowej lub penów. Jeśli kobieta stosuje peny, w ciągu dnia musi kilkakrotnie dokonywać iniekcji i sprawdzać poziom glukozy we krwi co godzinę. Dla kontrastu, podawanie insuliny za pomocą pompy insulinowej jest wygodne i przyczynia się do bardziej skutecznego wyrównania cukrzycy. Lepsze
efekty są wynikiem sposobu działania pompy, która funkcjonuje w sposób zbliżony do trzustki. Opcja stałego monitorowania glikemii pozwala na łatwiejszą kontrolę cukrzycy.

 

 

 
Wyrównanie cukrzycy ma istotne znaczenie dla kobiet w ciąży, badania wykazały bowiem, że kobiety, które w pierwszym trymestrze ciąży miały zbyt wysoki poziom glukozy we krwi są w większym stopniu narażone na poronienie. Wzrasta również ryzyko wad wrodzonych u dzieci.