Koalicja dla wcześniaka

Co roku na świat przychodzi w Polsce niemal 30 tysięcy wcześniaków, czyli dzieci urodzonych między 22. a 37. tygodniem ciąży. Układ nerwowy i oddechowy wcześniaka jest jeszcze niedojrzały, dlatego dziecko urodzone przedwcześnie wymaga właściwej opieki, by miało szanse na prawidłowy rozwój. „Koalicja dla wcześniaka” – inicjatywa powołana przez Polskie Towarzystwo Neonatologiczne, Krajowego Konsultanta ds. neonatologii oraz innych partnerów – zabiega o stworzenie systemu kompleksowej opieki nad dziećmi przedwcześnie urodzonymi. Wcześniaki potrzebują także rehabilitacji i profilaktyki zakażeń. Ogromnie ważne jest również edukowanie rodziców na temat problemów, jakich doświadczają dzieci przedwcześnie urodzone.

 

Wcześniak w rodzinie

W większości przypadków przedwczesne urodzenie dziecka jest dla rodziców dużym zaskoczeniem. Zwykle nie mają oni pojęcia na temat opieki nad tak małym dzieckiem. Są też nieprzygotowani emocjonalnie na takie wyzwanie. Niestety, bardzo często zdarza się, że matki wcześniaków nie otrzymują wsparcia psychologicznego w szpitalu. Z okazji Światowego Dnia Wcześniaka w 19 krajach przeprowadzono badania, które wykazały, że zaledwie jedna trzecia matek wcześniaków jest zdania, że po urodzeniu dziecka spotkały się z wystarczającym wsparciem emocjonalnym i otrzymały fachowe rady na temat opieki nad wcześniakiem. Pomoc psychologiczna ma ogromne znaczenie dla kobiet, które urodziły dziecko przedwcześnie, wiele z nich doświadcza bowiem lęku, bezradności i poczucia winy. Wśród matek wcześniaków aż 40% kobiet ma problem z nawiązaniem więzi z dzieckiem.

Badania wykazały również, że wiele kobiet nie zdaje sobie sprawy z tego, iż istnieją sposoby na zmniejszenie ryzyka przedwczesnego porodu. Temat ten jest bowiem bardzo rzadko poruszany w szkołach rodzenia. Matki wcześniaków często podkreślały, że nie zostały poinformowane o potencjalnych powikłaniach w pierwszych latach życia dziecka. Do głównych powikłań należą te dotyczące układu oddechowego. Dzieci przedwcześnie urodzone są aż 10-krotnie bardziej podatne na zakażenia dolnych dróg oddechowych niż noworodki, które przyszły na świat w terminie. Z tego powodu należy opiekować się nimi w sposób szczególny. Warto uświadomić sobie, że u wcześniaków mogą występować różne dysfunkcje organizmu, np.: niedorozwój płuc, zaburzenia rozwojowe i neurologiczne, niedobór wzrostu i masy ciała.

 

 

 

Cele „Koalicji dla wcześniaka”

Opieka nad wcześniakami w Polsce znajduje się obecnie na znacznie wyższym poziomie niż jeszcze kilka lat temu, ale nadal brakuje systemu kompleksowego wparcia, który pozwoliłby na poprawę dostępności do opieki wielospecjalistycznej. Dotkliwy jest również brak programów skierowanych do rodziców wcześniaków, które pomagałyby im w nowej, trudnej roli.

Inicjatorzy „Koalicji dla wcześniaka” planują opracowanie programu zmian oraz poprawę dostępu do świadczeń medycznych i wielospecjalistycznej opieki medycznej. Będą korzystać z rozwiązań stosowanych w innych krajach europejskich.

 

 

 

Światowy Dzień Wcześniaka

17 listopada obchodzony był drugi Światowy Dzień Wcześniaka. Wydarzenie to zostało ustanowione z inicjatywy Narodowej Fundacji Wcześniaków, Fundacji LittleBigSouls International, Europejskiej Fundacji Opieki nad Noworodkami (EFCNI) i organizacji March of Dimes. Celem Światowego Dnia Wcześniaka jest szerzenie świadomości społecznej na temat wcześniactwa.