Jedno badanie może uratować życie!

W Polsce codziennie na raka jelita grubego umiera 30 osób, a zgłaszalność  na badania profilaktyczne w kierunku tej choroby jest na bardzo niskim poziomie. Tymczasem, jak przekonują eksperci Programu „Mam Haka na Raka”, badanie kolonoskopowe może uchronić  nas przed chorobą.

Rak jelita grubego to jeden z najczęściej występujących nowotworów w Polsce – zajmuje drugie miejsce pod względem zachorowalności na choroby nowotworowe wśród kobiet i trzecie wśród mężczyzn.  Łącznie stanowi ponad 10% zachorowań  i zgonów u obu płci. Nowotwór ten może dotknąć  każdego, bez względu na wiek. Z powodu niskiej świadomości zdrowotnej społeczeństwa, bardzo często wykrywany jest zbyt późno. Z tego powodu skuteczność  leczenia jest niska. Na początku choroba rozwija się bezobjawowo, a do czynników ryzyka należy zaliczyć nieodpowiedni styl życia (niezdrowa dieta, brak ruchu) i obciążenie genetyczne (osoby z bliskiej rodziny chorujące na nowotwory).

Najlepszą  profilaktyką  raka jelita grubego jest bezpłatne badanie kolonoskopowe, które pozwala wykryć wczesne zmiany nowotworowe. Badanie może wykonać  każdy po 50. roku  życia w ramach badań przesiewowych Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Trwa ono ok. 10 minut. Do kolonoskopii należy się  specjalnie przygotować: być  na czczo, a dzień  wcześniej zażyć  specjalny środek przeczyszczający jelita.

„Kolonoskopia jest badaniem bezpłatnym, na które nie jest potrzebne skierowanie. W trakcie badania dba się  o zachowanie intymności pacjenta. Pomimo niewątpliwej zalety kolonoskopii, jaką  jest możliwość uratowania  życia, nie cieszy się ona niestety dużą popularnością. Największą przeszkodą  jest najczęściej wstyd i obawa przed badaniem. Jak jednak przyznają sami pacjenci, już po badaniu, wcześniejsze wątpliwości są nieuzasadnione” – mówi dr n. med. Janusz Meder, Prezes Polskiej Unii Onkologii.

Ponieważ  świadomość  społeczeństwa dotycząca badań  profilaktycznych jest bardzo niska, a zachorowalność na raka jelita grubego w Polsce rośnie – stał się on tematem przewodnim V edycji Ogólnopolskiego Programu dla Młodzieży „Mam Haka na Raka”. Do walki z nowotworami przystąpiło blisko 4000 młodych ludzi. Ponad 550 najaktywniejszych uczestników z całej Polski wzięło następnie udział w konkursie „Znajdź Haka na Raka” i przygotowało projekt kampanii społecznej zachęcającej do wykonania kolonoskopii. Celem młodzieży jest przekonanie społeczeństwa, iż wczesne wykrycie raka zwiększa szansę całkowitego wyleczenia. Uczestnicy opracowali własne hasło kampanii, plakat, spot radiowy i spot telewizyjny o spójnym przekazie. Zwycięską kampanię poznamy 25 czerwca br. podczas Gali Finałowej w Warszawie.

O Ogólnopolskim Programie „Mam Haka na Raka”

Program „Mam Haka na Raka” jest ogólnopolskim programem skierowanym do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w całej Polsce. Celem „Mam Haka na Raka” jest umiejętne zaangażowanie młodzieży w proces edukacyjny związany z profilaktyką  nowotworową. Głównym zadaniem postawionym przed młodymi ludźmi jest zorganizowanie działań  lokalnych oraz zaprojektowanie kampanii społecznej.  Realizowana przez Polską  Unię  Onkologii oraz firmę  GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. inicjatywa składa się z kilku etapów. Priorytetem jest przekazanie nastolatkom wiedzy, za pomocą której skutecznie mogą walczyć z niską świadomością  profilaktyki chorób nowotworowych w naszym społeczeństwie. W pierwszym etapie programu, uczniowie działają w swoich środowiskach lokalnych, szerząc wiedzę  na temat możliwości zapobiegania rakowi. Do II etapu zostają zakwalifikowane zespoły, które wykażą  się  największym zaangażowaniem i kreatywnością. Drużyny te zostają  zaproszone do udziału w Warsztacie Kreatywnym, którego przedmiotem jest stworzenie kampanii promującej profilaktykę  raka (co roku inny nowotwór). Zwycięski projekt kampanii społecznej autorstwa uczniów jest opracowywany przez profesjonalistów z agencji reklamowej, a następnie realizowany w mediach i na nośnikach reklamowych w całej Polsce.  Dotychczas w ramach programu powstały cztery kampanie społeczne: „Wystarczy tak niewiele…” (rak piersi), „Nie pakuj się do trumny, zrób cytologię” (rak szyjki macicy), „Nie krępuj się, zerwij z milczeniem” (rak prostaty) oraz „Nie wiąż  się z papierosem” (rak płuca).

Informacje o poszczególnych kampaniach można znaleźć  w internecie:

www.wystarczytakniewiele.pl, www.zbrobcytologie.pl, www.zbadajprostate.pl, www.niezpapierosem.pl