abcZdrowie.pl Partnerem XI Ogólnopolskiego Tygodnia Mukowiscydozy

W tym roku Ogólnopolski Tydzień Mukowiscydozy, trwający od 27 lutego do 4 marca odbywa się pod  hasłem „Zdiagnozować – by leczyć, leczyć – by?”. Kampania organizowana jest przez Fundację Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę MATIO. Tematem przewodnim XI edycji będą wyzwania przed jakimi stają młodzi ludzie chorujący na mukowiscydozę oraz problemy, z którymi muszą się zmagać w codziennym życiu. W XI edycję akcji wpisują się także obchody Światowego Dnia Chorób Rzadkich, do których zaliczana jest mukowiscydoza.


W czasie trwania Ogólnopolskiego Tygodnia Mukowiscydozy zaplanowano szereg działań informacyjno – edukacyjnych:

- 24.02 godz. 21.00 – koncert charytatywny MEZO w Poznaniu na rzecz chorej na
mukowiscydozę 1,5-rocznej Ani.

-29.02 godz.15.00 – konferencja “Żyć z mukowiscydozą” Collegium Anatomicum
Akademii Medycznej we Wrocławiu ul. Chałubińskiego 6a z udziałem lekarzy i osób
chorych na mukowiscydozę – wstęp wolny.

-29.02 godz.11.00 – Pałac na Wodzie w Łazienkach w Warszawie, konferencja “Razem jesteśmy silni” -dot.   chorób rzadkich.

- 02.03 godz. 15.00 Kraków, sala wykładowa ul. Łazarza 16 – konferencja “Oddychając zrozumiesz” adresowana do studentów medycyny i pedagogiki.

- 03.03 i 04.03 godz. 12.00 – 18.00 Galeria Kazimierz w Krakowie – akcja edukacyjna “Oddychając  zrozumiesz” – bezpłatne badania spirometryczne i akcja charytatywna na rzecz podopiecznych Fundacji MATIO.

-03.03 godz. 12.00 – 18.00 Galeria Turzyn w Szczecinie – akcja charytatywna “Dolina Mukolinków” – szereg badań i konsultacji lekarskich, występy wokalne,
instrumentalne i taneczne, pokazy walk Wschodu, wystawa biżuterii ręcznie robionej przez chorą na mukowiscydozę Karolinę i akcja charytatywna na rzecz
podopiecznych Fundacji MATIO z terenu woj. zachodniopomorskiego.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęła Małżonka Prezydenta RP p. Anna Komorowska, a Patronat Merytoryczny Centrum Zdrowia Dziecka, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie oraz Polskie Towarzystwo Mukowiscydozy.

Więcej informacji na stronie kampanii