Spotkanie z Island Dolphin Care

Island Dolphin Care jest miejscem powołanym do tego, aby pomagać dzieciom ze specyficznymi potrzebami. W programie biorą udział rodzice (także rodzeństwo) niepełnosprawnych dzieci, którzy na co dzień zmagają się z rozwojowym, psychicznym i/lub fizycznym kalectwem swoich dzieci. Island Dolphin Care wierzy, że dzieci ze specyficznymi potrzebami mogą, a nawet powinny odnajdować pełną przyjemność w codziennych aktywnościach. Każde dziecko zasługuje na to, aby sie bawić, śmiać i mieć z tego jak najwięcej radości.  

Zapraszamy na spotkanie, które ma charakter informacyjny i ma na celu przybliżenie zagadnień udziału delfinów w terapii i samego ośrodka Island Dolphin Care.

Data i godzina spotkania: 1 lutego 2012 r. 11.00-17.00
Miejsce spotkania: Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Lindego
(ul. Piekary 5 w Poznaniu)

Spotkanie jest bezpłatne

Plan spotkania:

I część – prezentacja terapii i ośrodka Island Dolphin Care
II część – prezentacje rodziców
III część – dyskusja

Więcej informacji i rejestracja na stronie IDC.