Projekt abcZdrowie.pl

promo3_abc

AbcZdrowie.pl to odpowiedź na coraz liczniejsze głosy internautów. Pojawiło się ogólne zmęczenie nieustannym przeszukiwaniem sieci pod kątem informacji dotyczących zdrowia i trafianiem na strony sponsorowane przez poszczególne korporacje farmaceutyczne. Dlatego stworzyliśmy sieć profesjonalnych obiektywnych serwisów zdrowotnych.

Każdy z nich poświęcony jest jednemu tematowi zgodnie z nazwą domeny. Zawiera możliwie jak największą ilość informacji na dany temat, podanych w sposób przystępny i zrozumiały dla przeciętnego człowieka.

Z serwisami współpracują wybitni specjaliści z danej dziedziny. Publikują różnorodne materiały, odpowiadają na pytania zadane przez użytkowników i zawsze służą radą.

Do dyspozycji internautów oddaliśmy także forum, na którym można dzielić się doświadczeniami i liczyć na konstruktywny komentarz eksperta.

Wierzymy, że projekt abcZdrowie.pl podniesie świadomość zdrowotną Polaków, pozwoli im lepiej o siebie zadbać. Edukacja zdrowotna jest niezwykle ważna, zmniejsza koszty służby zdrowia, ponieważ dobrze wyedukowany pacjent to szybciej zdiagnozowany pacjent. A wcześniejsza diagnoza nie tylko pozwala skuteczniej walczyć z chorobą, lecz także przede wszystkim skraca jej czas trwania i ogranicza środki poniesione na leczenie.